tulkkaus
Tarvetta ammattitulkille? Katso hinnasto tai ota yhteyttä!

Mitä ovat tulkkauspalvelut?

Tulkkauspalveluilla tarkoitetaan puheen tulkkaamista toiselle kielelle. Tarjoamme tulkkauspalveluja sekä englannista suomeen että suomesta englantiin. Tulkkauspalvelut voidaan jaotella erilaisiin kategorioihin, ja nämä vaikuttavat esimerkiksi tulkkauksen hintaan. Tarjoamamme kategoriat ovat konferenssi- ja asioimistulkkaus sekä simultaani- ja konsekutiivitulkkaus.

Konferenssitulkkauksella tarkoitetaan esimerkiksi seminaarien tai kokousten tulkkaamista, kun taas asioimistulkkaus on yksityisempää ja voi tapahtua vaikkapa terveydenhuollon tai viranomaistapaamisten yhteydessä.

Simultaanitulkkaus ja konsekutiivitulkkaus ovat molemmat mahdollisia sekä konferenssi- että asioimistulkkauksessa. Simultaanitulkkaus tapahtuu nimensä mukaan samaan aikaan tulkatun puheen kanssa, kun taas konsekutiivitulkkaus sen jälkeen.
Tulkkaus voidaan toteuttaa joko kasvokkain paikan päällä tai etätulkkauksena puhelimen tai videon välityksellä.

Epävarmuutta tilaisuuteen sopivasta tulkkauksesta? Ei huolta! Ota yhteyttä, niin keskustellaan yhdessä parhaasta mahdollisesta vaihtoehdosta!

Tulkkaustoimeksiannoissa huomioitavaa:
Simultaanitulkkaus voi toisinaan vaatia erityisiä laitteita (tulkkauskoppi, mikrofonit ja kuulokkeet). Ilmoitathan etukäteen, mikäli nämä laitteet ovat tarpeellisia tulkkaustilanteessa, jotta pystymme järjestämään laitteet paikalle. Laitteiden mahdollinen vuokraus vaikuttaa myös tulkkauksen hintaan.
Kaikissa tulkkauspalveluissa noudatetaan Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton (SKTL) tulkkien ammattisäännöstöä.