Moiety Translations Oy on käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelualan yritys, jonka takana seisoo kaksi nuorta naista ja entistä opiskelijakaveria. Yritystä johdetaan nuorella naisenergialla, josta ei visiota, rohkeutta tai tuoreutta puutu. Moiety Translations haluaakin toiminnallaan edustaa rohkeutta, laatua sekä Itä-Suomen yliopiston alumneina tähdentää koulutuksen tärkeyttä. Moiety Translations haluaa lisäksi tuoda käännös- ja kielipalvelualalle jotain, mitä kukaan ei ole aiemmin alalla nähnyt ja toisaalta myös rikkoa yrittäjyyteen ja erityisesti nuoriin naisyrittäjiin liittyviä stereotypioita.

Nimi Moiety kuvaa yrityksen kahta perustajaa, Miraa ja Emmiä, tasa-arvoisuutta ja vastuunjakoa. Yritystä ajaa voimakkaasti ajatus kahdesta vahvasta yrittäjästä: ilman toista yritys ei olisi entisensä. Vaikka töihin suhtaudutaan kunnialla ja ammattimaisesti pelkkää laatua tuottaen, ei yritystä pyöritetä kuitenkaan vakavalla naamalla, vaan huumorin voimalla. Sen takaa jo fuksivuoden 2014 ensimmäisinä tunteina solmittu ystävyys, jonka matkalta ei kokemuksia puutu.


picture2-2-2

Mira Hiltunen on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, Itä-Suomen yliopisto 2019). Pääaineenaan Mira opiskeli englannin kieltä ja kääntämistä, kun taas sivuaineinaan kirjallisuutta, tulkkausta sekä japanin kieltä. Luovana ihmisenä Miraa kiinnostaa toisaalta etenkin fiktion ja muiden luovien tekstien kääntäminen, mutta myös kemiasta ja biologiasta kiinnostuneena tieteellisemmät tekstit. Vapaa-ajallaan Mira lukee sekä pelaa videopelejä. Nämä harrastukset tukevatkin molemmat myös hänen ammatillista osaamistaan: Mira on tutkinut videopelien tekstityksiä muun muassa pro gradu -tutkielmassaan. Mira harrasti aiemmin myös noin yhdeksän vuotta cheerleadingia, joten kokemusta löytyy myös kilpaurheilun parista. Työelämässä Miralla on eniten kokemusta erilaisista markkinointiteksteistä sekä teknisistä teksteistä, kuten käyttöohjeista. Ammatillisessa mielessä Miraa kiinnostaisi vielä kehittyä sekä tulkkina että tekstittäjänä.


20200206_120849-2-3

Emmi Ikäheimo on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, Itä-Suomen yliopisto 2019) pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen. Sivuaineenaan Emmi on opiskellut ruotsia, mediakulttuuria ja viestintää sekä tulkkausta. Työkokemusta alalta ja alan ulkopuoleltakin löytyy usean vuoden ajalta. Eniten kokemusta kääntäjänä onkin kertynyt lääketieteeseen, terveyteen, markkinointiin, kauneuteen ja urheiluun liittyvistä teksteistä, jotka osuvasti ovat myös Emmin vapaa-ajan kiinnostuksenkohteita. Emmi rakastaa työssään eniten luovuutta ja pitääkin siis projekteista, joissa pääsee haastamaan itseään. Siksi Emmi haluaisikin tulevaisuudessa kehittyä etenkin tekstittäjänä, sillä tekstittäminen on yksi käännösalan luovimmista työtehtävistä. Lisäksi ruotsin kielen taitojen kehittäminen ja myös tässä kieliparissa haastavampien tekstien käsittely olisi ammatillisten haaveiden listalla.