Moiety Translations Oy on käännös-, tulkkaus- ja kielipalvelualan yritys, jonka takana seisoo kaksi nuorta naista ja entistä opiskelijakaveria. Yritystä johdetaan nuorella naisenergialla, josta ei visiota, rohkeutta tai tuoreutta puutu. Moiety Translations haluaakin toiminnallaan edustaa rohkeutta, laatua sekä Itä-Suomen yliopiston alumneina tähdentää koulutuksen tärkeyttä. Moiety Translations haluaa lisäksi tuoda käännös- ja kielipalvelualalle jotain, mitä kukaan ei ole aiemmin alalla nähnyt ja toisaalta myös rikkoa yrittäjyyteen ja erityisesti nuoriin naisyrittäjiin liittyviä stereotypioita.

Nimi Moiety kuvaa yrityksen kahta perustajaa, Miraa ja Emmiä, tasa-arvoisuutta ja vastuunjakoa. Yritystä ajaa voimakkaasti ajatus kahdesta vahvasta yrittäjästä: ilman toista yritys ei olisi entisensä. Vaikka töihin suhtaudutaan kunnialla ja ammattimaisesti pelkkää laatua tuottaen, ei yritystä pyöritetä kuitenkaan vakavalla naamalla, vaan huumorin voimalla. Sen takaa jo fuksivuoden 2014 ensimmäisinä tunteina solmittu ystävyys, jonka matkalta ei kokemuksia puutu.


picture2-2-2

Mira Hiltunen on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, Itä-Suomen yliopisto 2019). Pääaineenaan Mira opiskeli englannin kieltä ja kääntämistä, kun taas sivuaineinaan kirjallisuutta, tulkkausta sekä japanin kieltä. Luovana ihmisenä Miraa kiinnostaa toisaalta etenkin fiktion ja muiden luovien tekstien kääntäminen, mutta myös kemiasta ja biologiasta kiinnostuneena tieteellisemmät tekstit. Vapaa-ajallaan Mira lukee sekä pelaa videopelejä. Nämä harrastukset tukevatkin molemmat myös hänen ammatillista osaamistaan: Mira on tutkinut videopelien tekstityksiä muun muassa pro gradu -tutkielmassaan. Mira harrasti aiemmin myös noin yhdeksän vuotta cheerleadingia, joten kokemusta löytyy myös kilpaurheilun parista. Työelämässä Miralla on eniten kokemusta tulkkauksesta sekä tekstinkäsittelystä. Ammatillisessa mielessä Miraa kiinnostaisi vielä kehittyä tulkkina, mutta toisaalta myös tekstittäjänä.


20200206_120849-2-3

Emmi Ikäheimo on koulutukseltaan filosofian maisteri (FM, Itä-Suomen yliopisto 2019) pääaineenaan englannin kieli ja kääntäminen. Sivuaineenaan Emmi on opiskellut ruotsia, mediakulttuuria ja viestintää sekä tulkkausta. Työkokemusta alalta ja alan ulkopuoleltakin löytyy usean vuoden ajalta. Eniten kokemusta onkin kertynyt lääketieteeseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä teksteistä kuin myös tarinallisten tekstien kääntämisestä. Kiinnostusta näihin aiheisiin löytyy myös vapaa-ajalla, sillä Emmi harrastaa liikuntaa sen monissa eri muodoissa ja nauttii hyvinvointiin liittyviin aiheisiin paneutumisesta. Vaatetusalalla sekä myynnin ja markkinoinnin parissa työskennelleenä Emmillä on kokemusta myös kauneuteen ja tyyliin liittyvästä sanastosta sekä luonnollisesti myynnin ja markkinoinnin ammattisanastosta. Ammatillisesti Emmi haluaisi kehittyä etenkin lakiin ja rikosaiheisiin liittyvissä teksteissä ja tehdä jonakin päivänä myös oikeustulkin töitä. Myös tekstittäminen ja siinä kehittyminen ovat Emmin kiinnostuksen aiheita.